Publicerad 8 december 2022
Debatt

Statens ansvar med en e-legitimation för alla

Staten måste ta ansvar för en e-legitimation för alla. Kommuner och regioner kan inte ta fram lösningar för e-identifiering. Det skriver Patrik Sundström i en replik i Dagens Samhälle.

I en artikel i Dagens Samhälle 2 december lyfter Andreas Ekström flera viktiga perspektiv kring e-legitimation. SKR har flera gånger påpekat att det bank-id som vi har i dag, och som ägs och förvaltas av ett antal privata företag och banker, inte kan utgöra den enda identifieringslösningen för invånarna. Här måste staten kliva fram och ta ett övergripande ansvar för att infrastruktur för e-legitimering och e-underskrifter tas fram. Det kan inte vara en uppgift för kommuner och regioner.

Den spridning som bank-id har fått, har gett positiva effekter och varit en bidragande faktor till den bredd av digitala tjänster som erbjuds i dag. Men nu är det dags att staten skyndsamt tar sitt ansvar i frågan och ser till att det finns fler säkra och alternativa lösningar för e-legitimering och e-underskrifter. Kommuner och regioner kan inte ta fram olika särlösningar för e-identifiering. SKR har länge pekat på att den svenska staten bör agera på samma sätt som den danska regeringen gjorde för många år sedan. I Danmark finns en statlig e-legitimation som används av 98 procent av danskarna över 15 år och som möjliggör identifiering i både offentlig och privat sektor, inklusive banker och e-handel.

SKR ser därför positivt på det uppdrag som Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har att föreslå en statlig e-legitimation och noterar särskilt att förslaget ska säkerställa att så många som möjligt kan använda e-legitimationen. Att få detta på plats är en viktig del i etableringen av en nationell digital infrastruktur och vi förutsätter att regeringen agerar skyndsamt.

Men det räcker inte där. En statlig e-legitimation som ett komplement till övriga godkända e-legitimationer är ett nödvändigt och viktigt steg, men det behöver också följas av en tydlig styrning från staten så att alla organisationer som kräver e-legitimering för identifiering måste acceptera alla av Digg godkända e-legitimationer. Dagens situation, med tre statligt godkända e-legitimationer, men där det är helt frivilligt för statliga myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv att acceptera alla dessa, är orimlig. Här behöver staten, genom lag, säkerställa att alla av staten själv godkända e-legitimationer är användbara överallt – både för invånare och för alla som behöver använda e-legitimation i tjänsten.

Den nya regeringen har nu alla möjligheter att i absolut närtid fatta två beslut som flera tidigare regeringar borde ha fattat, och som är helt självklara i ett modernt och digitaliserat samhälle:

  1. Skapa en statlig e-legitimation som funkar för alla.
  2. Lagreglera att alla av staten godkända e-legitimationer måste accepteras av alla offentliga och privata aktörer som kräver e-legitimation för identifiering.

Som Andreas Ekström tar upp så har bank-id också en begränsning i att lösningen endast levereras till ägarnas kunder, det vill säga att individen måste också vara kund i någon av de anslutna bankerna. Detta gör att vissa grupper av individer helt ställs utanför systemet. Personer som är på väg in i vårt samhälle, och som har samordningsnummer istället för personnummer, kan inte skaffa bank-id. Alla banker ger inte heller ut legitimationer till yngre personer.

När fler och fler offentliga tjänster erbjuds digitalt innebär det att dessa personer inte kan nyttja dem vilket skapar ett utanförskap för individen. Dessutom innebär det att alla verksamheter måste ha parallella manuella processer för att hantera dessa ärenden.

Framtidens samhälle är digitaliserat. När omvärlden är osäker behöver vi vara trygga i att alla kan utföra sina ärenden i skolan, vården, socialförsäkringen och barnomsorgen på ett tryggt och säkert sätt.

Patrik Sundström, digitaliseringschef vid Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Repliken publicerades i Dagens Samhälle den 8 december 2022

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.