Publicerad 10 oktober 2022
Nyhet

Stor nöjdhet med renhållningen av torg och god kranvattenkvalitet

I en undersökning som SKR gjort ger medborgarna mycket goda omdömen på kvaliteten på kranvattnet och kommunens hantering av avfall. Men det finns ett missnöje med vägarnas standard.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört en enkätstudie som drygt 95 kommuner har valt att delta i. SKR har sedan 1992 erbjudit Sveriges kommuner att delta i studien där kommuninvånarna får tycka till om hur den kommunala tekniken fungerar. Det kan till exempel vara skötsel av gator, parker, vatten och avlopp och avfallshantering.

– Syftet med studien är att ge stöd för uppföljning och utveckling av kommunernas verksamheter. Kommunerna vill veta hur medborgarna ser på den kommunala servicen för att på så sätt identifiera förbättringsområden, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKR.

Rent och snyggt på torg och trottoarer

Överlag är en tydlig majoritet, 8 av 10 invånare, mycket positivt inställda till kommunernas torg och trottoarer och upplever dessa som rena och snygga.

– Det är ett högt betyg som visar på kommunernas ambitionsnivå för att ha en ren och trygg stadsmiljö och något som kommunerna satsar på, säger Gunilla Glasare.

9 av 10 nöjda med vattenkvaliteten

När det kommer till vattenkvalitet visar det sammanslagna resultatet att drygt 9 av 10 invånare är nöjda med kvaliteten på sitt kranvatten. Drygt 8 av 10 är nöjda med hämtningen av hushållsavfall vid sin bostad och 7 av 10 invånare är nöjda med skötseln av kommunala parker som i huvudsak används för promenader.

Sämre omdömen för vägstandarden

När invånarna tycker till om vägstandarden är det en högre andel invånare som är negativa till gatu- och vägstandarden jämfört med standarden på gång- och cykelvägarna.

– Det är tyvärr ett lågt betyg som visar att standarden på kommunala vägar generellt sett behöver bli bättre. Det finns ofta ett missnöje med underhållet av vägarna. När det gäller cykelvägar framgår det också att många vill att cykelvägarna bör prioriteras i första hand och binda ihop bättre än i dag, säger Gunilla Glasare.

Läs vidare

Sakkunnig

Selda Taner
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.