Publicerad 13 januari 2023
Nyhet

Ombudsfördelning inför SKR:s kongresser fastställd

Ombudsfördelningen för SKR:s kongresser för mandatperioden 2023-2027 är nu fastställd.

SKR:s valnämnd har idag fastställt resultatet av ombudsvalet för SKR:s kongresser under mandatperioden 2023-2027. Under 2023 möts SKR:s valkongress i Stockholm den 21 mars och SKR:s ordinarie kongress den 15-16 november i Helsingborg.

Valet av ombud har skett i fullmäktige i respektive kommun och region, enligt riktlinjer från SKR:s valnämnd.

På SKR:s valkongress väljs ledamöter till SKR:s styrelse. SKR:s styrelse består av 21 ordinarie ledamöter och 21 ersättare. På valkongressen väljs också ordföranden och vice ordföranden. Ordinarie kongress i november beslutar bland annat om SKR:s verksamhetsinriktning för mandatperioden.

Fastställd ombudsfördelning

De 451 ombuden fördelas enligt följande:
Socialdemokraterna: 156
Moderaterna: 105
Sverigedemokraterna: 64
Vänsterpartiet: 36
Centerpartiet: 32
Kristdemokraterna: 29
Liberalerna: 17
Miljöpartiet: 11
Sjukvårdspartierna: 1

Fakta om ombudsvalet

Valet av kongressombud i SKR sker i länsvisa valkretsar, där samtliga kommuner och regionen i respektive län ingår i valkretsen.

Fördelningen av de 451 ombudsplatserna har skett utifrån länens befolkningssiffror per den 31 december 2021. De regionala partiorganisationerna har nominerat kongressombud och val har förrättats i november-december 2022 i anslutning till ett fullmäktigesammanträde i kommun och region.

Partierna har ingått valteknisk samverkan inför ombudsvalet och, enligt valnämndens fastställda fördelning, så fördelar sig ombuden med 183 ombud för Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna) och med 203 ombud för Röd-Gröna (Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Sverigedemokraterna och Sjukvårdspartierna ingick inte i någon valteknisk samverkan.

SKR:s valnämnds uppgift är att ansvara för genomförandet av ombudsvalet genom sammanräkning av valsedlar, fördelning och besättning av ombudsplatser till kongressen.


Kontaktuppgifter

Valnämnden
För information om valnämndens arbete, kontakta valnämndens ordförande, Gunnar Lidell, 070-336 40 08.

De politiska partierna
Frågor till de politiska partierna hänvisas till gruppledarna i SKR:s nuvarande styrelse:
Moderaterna: Peter Danielsson, 08-452 71 01 (SKR:s presstjänst)
Centerpartiet: Carola Gunnarsson, 070-161 83 45
Kristdemokraterna: Bengt Germundsson, 070-209 04 85
Liberalerna: Helene Odenjung, 070-761 27 48
Socialdemokraterna: Anders Henriksson, 070-517 60 30
Vänsterpartiet: Emil Broberg, 070-622 87 07
Miljöpartiet: Karin Thomasson, 070-699 99 28
Sverigedemokraterna: Michael Rosenberg, 0732-311 927

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.