Publicerad 24 oktober 2022

Val av kongressombud

Fullmäktigeledamöterna i de nyvalda kommun- och regionfullmäktige ska under november och december 2022 välja ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress för perioden 2023-2027.

De nyvalda ombuden samlas till valkongress 21 mars 2023. Valkongressen genomförs samordnat med förbundets ordförandedag och äger rum i Stockholm.

Val av kongressombud och ersättare

Valet av kongressombud och ersättare ska ske i för kommuner och regioner gemensamma länsvisa valkretsar och förrättas av det nyvalda fullmäktiges ledamöter.

SKR:s valnämnd har fastställt den länsvisa ombudsfördelningen (i förhållande till deras folkmängd 31 december 2021) samt anvisningar för ombudsvalets genomförande.

Ombudsval, anvisningar för kommuner och regioner (PDF) Pdf, 252 kB.

Ombud per valkrets 2022, bilaga 1 (PDF) Pdf, 69 kB.

SKR:s valnämnd, bilaga 2 (PDF) Pdf, 193 kB.

Protokoll röstsammanräkning, bilaga 3 (PDF) Pdf, 145 kB.

Ombudsvalet sker under hösten 2022

Ombudsvalet ska ske i anslutning till ett fullmäktigemöte, helst i november men senast i december 2022. SKR behöver en kontaktperson från varje kommun och region senast 31 maj 2022. Kontaktperson anmäls via särskild länk i e-postmeddelande som är skickat till respektive medlem. Samtidigt meddelas när ombudsval kommer att äga rum i respektive kommun/region.

De politiska partierna ansvarar för nominering och valsedlar

De politiska partierna har också ett betydande ansvar för ombudsvalets genomförande. Partierna förutsätts ansvara för nomineringsprocessen och att valsedlar upprättas. Valsedlarna skickas till respektive partigruppssekreterare på SKR. Valsedlarna skickas sedan från SKR:s valkansli till respektive kontaktperson hos kommuner/regioner under vecka 42-43. Du hittar exempel på valsedlar nedan.

Partier, anvisningar för ombudsval (PDF) Pdf, 209 kB.

Partigruppssekreterare på SKR (PDF) Pdf, 241 kB.

Valsedelns utformning (PDF) Pdf, 200 kB.

Ombud per valkrets (PDF) Pdf, 69 kB.

SKR:s valnämnd (PDF) Pdf, 193 kB.

Exempel: Valsedel 1 - Partiet uppträder självständigt (Word) Word, 27 kB.

Exempel: Valsedel 2 - Samverkan under gemensam beteckning (Word) Word, 27 kB.

Exempel: Valsedel 3 - Samverkan med gemensam valsedel (Word) Word, 27 kB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.