Publicerad 26 oktober 2023
Nyhet

Krislägesavtalet aktiveras i Sölvesborg

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet i Sölvesborgs kommun. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen i samband med sanering av ett oljeutsläpp.

Ulf Olsson och Sten Nordin

Ulf Olsson och Sten Nordin

I söndags gick en passagerarfärja på grund utanför Blekinges kust. Arbetet med att sanera oljeutsläppet är omfattande och Sölvesborgs kommun har samordningsansvar för saneringsarbetet. Det akuta krisläget påverkar allvarligt kommunens möjligheter att säkra bemanningen i samband med saneringsarbetet.

– Sölvesborgs kommun har uttömt alla möjligheter att säkra bemanningen av kvalificerad personal i saneringsarbetet inom ramen för det vanliga kollektivavtalet. I enlighet med kommunens begäran väljer vi att aktivera krislägesavtalet med omedelbar verkan, säger Ulf Olsson, ordförande förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobonas föreningsstyrelse.

I krislägesavtalet höjs det ordinarie arbetstidsmåttet till 48 timmar per vecka. Dessutom kan en särskild nödfallsövertid tas ut utöver den ordinarie arbetstiden. Avtalet möjliggör också in- och utlåning av personal, vilket gör att resurser snabbt kan flyttas där de bäst behövs.

– Med krislägesavtalet går det att ta ut mer arbetstid under en period och det innebär en högre belastning på medarbetarna. För att kompensera den utvidgade arbetsskyldigheten är ersättningsnivåerna högre, säger Sten Nordin, vice ordförande SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse.

Fakta

  • Krislägesavtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKR och Sobona.
  • Avtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Krislägesavtalet kan aktiveras för arbetsgivarens hela verksamhet eller för viss del av verksamhet.
  • Krislägesavtalet omfattar samtliga 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Läs vidare

Sakkunnig

Jeanette Hedberg
Förhandlingschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.