Publicerad 16 december 2022
Nyhet

Kommuner och regioner behövs i Kreativa Sverige

Utredningen Kreativa Sverige föreslår en nationell strategi för kulturella och kreativa näringar. SKR anser att regioner och kommuner ska få medverka i fortsatt arbete på nationell nivå.

Peter Danielsson, SKR:s ordförande

Peter Danielsson

Utredningen ”Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher” (SOU 2022:44)” lämnar förslag på en samlad nationell strategi med syfte att under den kommande tioårsperioden främja långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet.

Utredningen presenterar två övergripande mål för förslaget till nationell strategi. De innebär att staten mer ändamålsenligt och effektivt ska främja företag i de kulturella och kreativa branscherna samt att stimulera en långsiktigt hållbar utveckling av sådana företag. Dessutom presenteras ett trettiotal målsättningar inom sex prioriterade områden.

– Det är bra och nödvändigt att utredningen slår fast att staten har ett ansvar för att stimulera en långsiktigt hållbar utveckling av företag i de kulturella och kreativa branscherna i hela Sverige. Utredningens föreslagna målsättningar är också viktiga, men det måste tydligare framgå vem som ska ha ansvar för hur de ska uppnås, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Betänkandets förslag riktas till den nationella nivån, men omfattar även regioner och kommuner. I utredningen betonas till exempel platsens betydelse för kulturella och kreativa verksamheter.

– Nu knyts den nationella strategin närmare tidigare beslutade strategier inom området, inte minst den nationella strategin för hållbar regional utveckling. Vi vill understryka behovet av att regioner och kommuner är representerade i det fortsatta arbetet med att samordna och ta fram underlag till en nationell strategi för kulturella och kreativa näringar, säger Peter Danielsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Erik Peurell
Expert

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.