Publicerad 28 januari 2022
Nyhet

Förändrade patientavgifter 2022

En region höjde vid årsskiftet avgiften för läkarbesök i den öppna specialiserade vården. Vid årsskiftet höjdes också högkostnadsskyddet i både den öppna och slutna vården.

Region Kronoberg höjde avgiften från 300 kr till 350 kr för läkarbesök i den öppna specialiserade vården.

Övriga regioner har inför 2022 inte förändrat avgifterna för läkarbesök i primärvården och för besök hos specialistläkare i den öppna vården.

Vid årsskiftet höjdes högkostnadsskyddet för öppen vård med 50 kr till 1 200 kr. Högkostnadsskyddet gäller i alla regioner och innebär att en patient under ett år som mest betalar 1 200 kr för öppen vård. I de flesta regioner betalar patienten högst 1 200 kr förutom i Region Östergötland, Region Dalarna och Region Jämtland Härjedalen där patienten betalar som mest 1 150 kr.

Högkostnadsskyddet för sluten vård höjdes vid årsskiftet med 10 kr till 110 kr per vårddag. I merparten av regionerna betalar patienten 110 kr per vårddag förutom i Region Östergötland, Region Jönköpings län, Region Blekinge, Västra Götalandsregionen, Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen och Region Gotland där patienten betalar 100 kr.

Läs vidare

Sakkunnig

Hasse Knutsson
Handläggare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR