Publicerad 30 oktober 2023
Nyhet

EU-regler om markhälsa behöver vara mer flexibla

EU-kommissionens förslag för övervakning av markhälsan behöver ta hänsyn till EU-ländernas olika förutsättningar, menar SKR i ett yttrande.

Eva-Lena Öman

Eva-Lena Öman

– Utarmade och förorenade jordar är ett stort problem och det är viktigt att arbeta med frågan. Men ska framtida eventuella EU-regler kunna realiseras i praktiken behöver de utgå från länders skilda förutsättningar på lokal, regional och nationell nivå, säger Eva-Lena Öman, ordförande för samhällsbyggnadsberedningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR menar att ett omarbetat förslag behöver utgå ifrån länders skillnader i ekosystem och klimatförhållanden, administrativ struktur, markanvändning och befolkningstäthet. SKR vill även se en modell med fler nivåer i kategorisering av markhälsa. Det skulle ge en mer korrekt bild av statusen för markhälsan i medlemsstaterna.

– I de fortsatta förhandlingarna i Bryssel behöver regeringen värna det kommunala planansvaret och säkerställa proportionalitets- och subsidiaritetsprinciperna, säger Eva-Lena Öman.

Fakta

Direktivet presenteras som det första steget mot att uppnå god markhälsa i hela EU till år 2050 och omfattar all mark. Förslaget fokuserar särskilt på övervakning av markhälsa men innehåller även delar om bland annat hållbar markförvaltning.

Enligt förslaget ska medlemsstaterna bland annat inrätta markdistrikt inom vilka markens hälsa ska övervakas och rapporteras, definiera metoder för hållbart brukande av marken och gradvis implementera dessa. Förorenade områden ska hanteras så att risken för människors hälsa och miljön hålls på en acceptabel nivå.

Läs vidare

Sakkunnig

Love Edenborg
Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.