Publicerad 27 oktober 2023

EU-kommissionens förslag till direktiv om övervakning av jordhälsa och resiliens

Förslaget syftar till att uppfylla EU:s markstrategi att uppnå friska och motståndskraftiga markekosystem i hela EU senast år 2050. Sveriges Kommuner och Regioner anser att det är viktigt att arbeta med markhälsa men ställer oss mycket tveksamma till EU-kommissionens förslag till reglering i sin nuvarande form.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.