Publicerad 12 juni 2024
Nyhet

Arbetsmiljöarbetet måste prioriteras i välfärden

SKR och facken i välfärden är överens om att arbetsmiljön behöver förbättras. Arbetet med att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron måste prioriteras.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Facken i välfärden presenterade idag en rapport som visar att sjukfrånvaron är som störst i kvinnodominerade yrken, och att fyra av fem drabbade är kvinnor. I de nyligen tecknade kollektivavtalen för omkring 1,1 miljoner medarbetare har SKR och de fackliga organisationerna kommit överens om att ytterligare fördjupa och utveckla arbetet med att förebygga ohälsa och stärka arbetsmiljön i välfärdens yrken.

− Medarbetarna är det viktigaste vi har. Ska tillräckligt många vilja, orka och ha den kompetens som krävs för att arbeta inom vård, skola och omsorg måste utvecklingen vändas. Arbetet med att förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron måste prioriteras, säger Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kompetensbristen gör satsningar på arbetsmiljön nödvändiga

Inom välfärden är behovet av fler kollegor som störst inom vården och omsorgen. Samtidigt är bristen på arbetskraft och rätt kompetens en stor utmaning på hela arbetsmarknaden. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många med rätt kompetens att anställa.

− Svårigheterna att rekrytera gör det ännu viktigare att behålla den personal som finns i välfärdens verksamheter idag. Vi behöver tillsammans med de fackliga organisationerna samarbeta kring åtgärder för ett hållbart arbetsliv och att kommuner och regioner är attraktiva som arbetsgivare. Den gemensamma satsningen på friskfaktorer förebygger ohälsa och förbättrar arbetsmiljön, och är därför ett nödvändigt verktyg i arbetsmiljöarbetet, säger Anders Henriksson.

Friskfaktorer för att förebygga ohälsa

Arbetet med friskfaktorer har pågått i flera år och drivs av den partsgemensamma organisationen Suntarbetsliv där SKR, Sobona och samtliga fack inom välfärden finns med. Arbetet omfattar ett stort antal initiativ, spänner över flera år och uppgår till drygt hundra miljoner kronor.

− Forskning visar att när vissa organisatoriska förutsättningar, så kallade friskfaktorer, finns på plats och fungerar väl så påverkas arbetsmiljön positivt. Medarbetare mår bra, utvecklas och kan prestera bra. Attraktiviteten för yrket ökar, säger Anders Henriksson.

Fakta

Friskfaktorsatsningen består av konkreta verktyg och stöd i form av checklistor, kurser och andra former av stödmaterial som medarbetare och chefer ute på arbetsplatserna kan använda i sitt arbetsmiljöarbete. Enligt forskningen så får arbetsplatser som har friskfaktorerna på plats:

  • utveckling på arbetsplatsen
  • ökad hälsa
  • låg sjukfrånvaro
  • förlängt arbetsliv
  • goda prestationer
  • attraktiva arbetsplatser

Det partsgemensamma arbetet med friskfaktorer startade i december 2021. Då kom fack och arbetsgivare inom välfärden överens om en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser innehållande en kunskapssatsning på friskfaktorer, riktad till sektorn. Arbetet omfattar ett stort antal initiativ, spänner över flera år och uppgår till drygt hundra miljoner kronor.

Läs vidare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.