Publicerad 15 juni 2023
Nyhet

Ännu tuffare ekonomiskt läge för regionerna

SCB har publicerat kommuners och regioners tertialuppföljning med helårsprognos för 2023. För regionerna uppgår resultatet till minus 20 miljarder, 12 miljarder kronor sämre än budgeterat.

Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog.

Kommunsektorns resultat för 2023 uppgår enligt prognoserna i samband med det första tertialet i år [1] till sammantaget cirka minus 12 miljarder kronor.

Regionerna hade budgeterat ett resultat på minus 8 miljarder kronor. Det innebär alltså att prognosen nu är 12 miljarder sämre.

– Vi skrev om det tuffa läget i Ekonomirapporten i maj och kan nu konstatera att det för regionerna till och med är ett ännu svårare läge där samtliga regioner går med underskott. Ett underskott på 20 miljarder motsvarar årskostnaden för två medianregioner, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Annika Wallenskog kommenterar prognosen på Ekonomibloggen

Kommunernas sammantagna resultat uppgår till 8 miljarder kronor enligt prognoserna för 2023, vilket är en försämring jämfört med budget på drygt 1 miljard kronor.

Jämförelse med Ekonomirapporten

Jämfört med SKRs Ekonomirapport i maj förväntas regionernas resultat i år försämras med ytterligare 6 miljarder kronor. För kommunerna är resultatprognoserna i linje med Ekonomirapporten.

Samtliga regioner och 124 kommuner prognosticerar nu ett underskott för 2023. Regionernas resultat varierar mellan -500 och -4 000 kronor per invånare och kommunernas resultat mellan +8 200 och –6 300 kronor per invånare.

[1] Insamling från SCB som avser utfall per 31 april samt prognos för året 2023. För regionerna Östergötland och Norrbotten har uppgifterna uppdaterats med enkätsvar. För kommunerna har resultaten räknats upp med de 8 som saknades i insamlingen.

Fakta

Tabell 1. Resultatet jämfört med budget och prognos i Ekonomirapport

 Resultat

Prognos i T1 mdkr

Budget

Diff

ER maj

Diff

Kommuner

8

9

–1

8

0

Regioner

–20

–8

–12

–14

–6

Totalt sektorn

–12

1

–13

–6

–6

Antal med underskott

Prognos i T1, antal (%)

Budget

Diff

 

 

Kommuner

124 (43)

48

76

 

 

Regioner

21 (100)

17

4

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Regioner

Läs vidare

Sakkunnig

Per Sedigh
Ekonom, regionfrågor

Madeleine Holm
Ekonom, kommunfrågor

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.