Publicerad 23 maj 2023
Nyhet

Allt fler barn får psykiatrisk vård

Kapaciteten ökar inom psykiatrin, men behoven ökar ännu snabbare. Under förra året var 6,4 procent av alla barn i landet i kontakt med BUP, vilket är en fortsatt ökning från föregående år.

Foto

Martin Rödholm.

Psykisk ohälsa och suicid är allvarliga folkhälsoproblem som har stora konsekvenser för den enskilde, för anhöriga och närstående och för samhället i stort. Även om majoriteten av befolkningen i Sverige upplever ett gott psykiskt välbefinnande och är nöjda och tillfreds med livet, ökar den självskattade psykiska ohälsan.

I dag publicerar SKR rapporterna Psykiatrin i siffror, med 2022 års statistik inom vuxenpsykiatrin, rättspsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin i Sverige. Inom alla tre områden ökar antalet personer som behöver vård, allt fler vårdbesök genomförs också.

– Mycket tyder på att den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och globalt. Inom psykiatrin ser vi att allt fler barn och vuxna behöver psykiatrisk vård. Kapaciteten inom psykiatrin ökar och allt fler får vård, men behoven ökar snabbare än kapaciteten på många håll, säger Martin Rödholm, projektledare inom psykisk hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tydligast ökning sker inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Under 2022 var drygt 144 000 barn i åldern 0-17 år i kontakt med BUP. Det motsvarar 6,4 procent av alla barn i landet, en ökning från 5,5 procent 2017.

En stor del av ökningen handlar om utredningar av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, främst pojkar. Behovet av sjukhusvård för flickor som drabbas av ätstörningar ökar också.

Krävs insatser från hela samhället

Antalet genomförda besök inom BUP har ökat under en längre tid. Tydligast är ökningen inom öppenvården. Samtidigt ökar också antalet anställda inom BUP. I dag arbetar betydligt fler läkare, ST-läkare, sjuksköterskor och psykologer inom BUP jämfört med 2017.

– De barn med störst behov av psykiatrisk vård prioriteras alltid, däremot kan barn och familjer som söker vård för exempelvis neuropsykiatriska utredningar behöva vänta längre. Det är påfrestande att behöva vänta på vård, i väntan på specialiserad vård är det ofta bra att samtidigt ha kontakt med första linjens vård och med elevhälsan, säger Martin Rödholm.

Det pågår mycket arbete i regionerna för att öka tillgängligheten till vård och stöd för barn som lider av psykisk ohälsa. Många regioner utvecklar nu första linjens vård, där barn och föräldrar enklare ska kunna få en första kontakt med vården.

– Alla regioner arbetar för att möta upp de ökade behoven inom både primärvården och den specialiserade vården, bland annat genom en tydligare väg in och genom fler digitala komplement. Samtidigt krävs insatser från flera delar av samhället för att vända utvecklingen och stärka barn och ungas psykiska hälsa under uppväxten, säger Martin Rödholm.

Fakta BUP 2022

144 000 barn och unga fick vård (124 000 under 2017)

1 134 000 vårdbesök genomfördes (1 016 000 under 2017)

Fakta Vuxenpsykiatrin 2022

479 000 vuxna fick vård (415 000 under 2017)

4 457 000 vårdbesök genomfördes (4 317 000 under 2017)

Läs vidare

Sakkunnig

Martin Rödholm
Uppdrag psykisk hälsa

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.