Publicerad 23 maj 2023

Psykiatrin i siffror - kartläggning av rättspsykiatrin 2022

Ta del av senaste kartläggningen av Psykiatrin i siffror 2022 för området rättspsykiatri.

Kartläggningen omfattar 3 delar. Data hämtas från alla regioner och presenterar jämförelsetal mellan barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och rättspsykiatrisk vård i Sverige.

Syftet är att stimulera utveckling av vården. Resultaten ska inspirera, utmana, ge nya insikter och komma till användning för analys och beslut. Det är också viktigt att ge en samlad nationell bild av den psykiatriska vården i Sverige. Kartläggningen omfattar bland annat regionernas resurser för öppenvård och heldygnsvård i form av vårdplatser, patientbesök, vårddagar, personal samt kostnader.

Psykiatrin i siffror 2022 - Barn- och ungdomspsykiatrin

Psykiatrin i siffror 2022 - Vuxenpsykiatrin

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.