Publicerad 9 september 2021
Nyhet

Viktiga budgetbesked om äldreomsorgen

SKR välkomnar regeringens besked om extra medel till äldreomsorgen 2022. För att möta äldreomsorgens utmaningar krävs fortsatta långsiktiga satsningar.

Anders Knape

Anders Knape

Regeringen aviserade i dag att den i sin budget för 2022 att avsätter 3 miljarder kronor i generella statsbidrag till kommuner och regioner samt att de nästan 3 miljarder kronor som tidigare riktats till äldreomsorgen för att öka andelen fast anställda och anställa sjuksköterskor förlängs att gälla även 2022, 2023 och 2024 för att sedan övergå till ett generellt statsbidrag. Även satsningen ”äldreomsorgslyftet” i syfte att utbilda sjukvårdsbiträden och undersköterskor kommer att förlängas under 2022, med 1,7 miljarder kronor. Sedan tidigare finns också ett permanent statsbidrag riktat till äldreomsorg på 4 miljarder kronor.

SKR är positiva till beskeden och ser satsningarna som nödvändiga. Äldreomsorgen står inför stora utmaningar, framförallt kopplat till den demografiska utvecklingen.

Vi välkomnar regeringens besked i dag, de medel de aviserar är viktiga för att fortsätta utveckla en god vård och omsorg till äldre i hela landet. Kommuner och regioner behöver än mer långsiktiga besked från staten för att kunna göra de satsningar som krävs på sikt, bland annat för att säkra kompetensförsörjningen och kunna tillsvidareanställa fler personal, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ytterligare 600 miljoner kronor avsätts, enligt regeringens budgetförslag, för arbetet med fast omsorgskontakt i äldreomsorgen. SKR välkomnar att regeringen säkerställer finansieringen av nya uppdrag som åläggs kommunerna för att öka kontinuiteten inom äldreomsorgen. Därmed respekterar regeringen den så viktiga finansieringsprincipen.

Kommuner och regioner behöver framförallt långsiktiga tillskott av generella statsbidrag till välfärdens verksamheter. De senaste åren har antalet riktade och tillfälliga statsbidrag ökat i stor omfattning, inte minst till äldreomsorgen. Alla partier vill skjuta till pengar till äldreomsorgen, men när det hela tiden blir kortsiktiga och tillfälliga pengar, så bidrar det inte till en långsiktigt god kvalitet, säger Anders Knape.

Hela 56 procent av den totala befolkningsökningen i Sverige de kommande 10 åren beräknas komma inom åldersgruppen 80 år eller äldre. Av de totalt 13 000 personer som välfärden behöver öka med varje år, återfinns nästan hälften av ökningen inom vård och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen. För att möta utmaningarna krävs ändrade arbetssätt, god kompetensförsörjning och långsiktiga planeringsförutsättningar från staten.

Äldreomsorgslyftet – ett kompetenslyft för äldreomsorgen – presenterades av SKR, regeringen och fackförbundet Kommunal i maj 2020 och innebär en möjlighet för anställda inom äldreomsorgen att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid och då med en tillsvidareanställning på heltid.

Äldreomsorgslyftet är i full gång. Kommunerna har växlat upp arbetet med att få fler att gå från visstid till tillsvidareanställningar på heltid, att få fler att vidareutbilda sig och att locka fler att jobba inom äldreomsorgen. Fler anställda med rätt kompetens, färre tidsbegränsat anställda och fler tillsvidareanställda på heltid kommer att bidra till höjd kvalitet i äldreomsorgen, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Greger Bengtsson
Samordnare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR