Publicerad 26 februari 2021
Nyhet

Stor vaccinationskapacitet i regionerna

Regionerna har kapacitet att ge över 1,2 miljoner doser vaccin i veckan, visar SKR:s sammanställning. Det som avgör vaccinationstakten är leveransen av vaccin till Sverige.

Regionerna har stor kapacitet att vaccinera många invånare under kort tid, visar den sammanställning som SKR skickar till regeringen i dag. Enligt Folkhälsomyndighetens prognoser kommer vaccin i större omfattning till Sverige under andra kvartalet. Regionerna har då möjlighet att vaccinera 1,2 miljoner personer i veckan, fler än det prognosticerade antalet vaccindoser som kommer till Sverige.

– Det finns en stor kapacitet i regionerna att vaccinera med allt vaccin som anländer till Sverige, så fort det kommer. Det är storleken på leveranserna som avgör vaccinationstakten, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegation på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I december var prognosen från regeringen, genom Folkhälsomyndigheten, att regionerna under januari och februari sammanlagt skulle få 3,75 miljoner doser vaccin. Men fram till sista februari kommer regionerna endast att ha fått knappt 1,1 miljoner doser.

– Det är problematiskt när leveranserna hela tiden skjuts framåt i tiden, det påverkar regionernas planering och det påverkar alla invånare som naturligtvis vill bli vaccinerade så snart som möjligt. Om allt för stor del av vaccinleveranserna kommer först i juni blir det naturligtvis svårt att hinna vaccinera alla invånare med två doser före sommaren med tanke på att det krävs flera veckors väntan mellan doserna, säger Marie Morell.

SKR skickar i dag den tredje uppföljningsrapporten till regeringen om regionernas vaccinering. Regionernas bedömning är att vaccinationen hittills skett planenligt med det vaccin som anländer och att det finns goda förberedelser på plats inför en bredare vaccinering senare i vår.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR