Publicerad 10 mars 2021
Nyhet

Andelen inhyrd vårdpersonal minskar i regionerna

Under 2020 minskade kostnaderna för inhyrd personal i vården i förhållande till de totala personalkostnaderna. Ett resultat av regionernas långsiktiga gemensamma arbete och av pandemin.

Kostnaden för inhyrd personal inom regionernas hälso- och sjukvård, som andel av egen personal, uppgick till 3,6 procent under 2020. Det är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med 2019. De totala kostnaderna för såväl egenanställd personal som för inhyrd personal ökade dock under 2020. Regionerna har under flera år arbetat gemensamt för att minska beroendet av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården, för att skapa en tryggare vård med ökad kontinuitet.

– Utvecklingen är positiv även om det går långsamt. För första gången på flera år minskar andelen inhyrd personal inom vården. Det är tack vare ett långsiktigt och målmedvetet arbete i alla regioner, men beror också på att möjligheterna att låna in eller tillfälligt anställa personal ökat under pandemin, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Coronapandemin har påverkat beroendet av inhyrd personal på flera sätt. Mer akut vård har behövt prioriteras i regionerna, samtidigt som viljan att bidra och möjligheten att låna in eller tillfälligt anställa mer personal ökat.

Under 2020 minskade kostnaderna för inhyrd personal inom primärvården och psykiatrin, samtidigt som de ökade inom sjukhusvården. Kostnaderna för inhyrda läkare minskade med 6 procent, men ökade med 8 procent för sjuksköterskor.

Egen personal ökar tryggheten och kontinuiteten

Ett minskat beroende av inhyrd personal är viktigt för patienternas kontinuitet och trygghet och för medarbetarnas arbetsmiljö. Det bidrar också till att minska kostnaderna till förmån för satsningar på egen personal.

– Det är särskilt glädjande att andelen inhyrd personal minskar inom primärvården och psykiatrin, där det är som allra viktigast för patienterna att det finns en kontinuitet, säger Fredrik Lennartsson.

Det kommer alltid att finnas ett visst behov av inhyrd personal för att hantera tillfälliga toppar i vården. Regionerna planerar nu för en gemensam upphandling av inhyrd personal för att tillsammans få bättre kontroll över kvalitet och kostnader.

– Genom att regionerna upphandlar inhyrd personal gemensamt blir vi tydligare och bättre kravställare och bidrar till att minska kostnaderna för inhyrd vårdpersonal, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götalandsregionen.

Läs vidare

Sakkunnig

Helena Svensson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR