Publicerad 20 mars 2020
Debatt

Studentmedarbetare bidrar till en bättre välfärd

Studentmedarbetaravtalet bidrar till att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. Det skriver Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKR i en replik.

Studenter har en enorm kompetens och potential, skriver Mimmi Rönnqvist, ordförande i Sacos studentråd, i Altinget (12/3). Jag kan bara hålla med. Det studentmedarbetaravtal vi tillsammans undertecknat gynnar både studenter och arbetsgivare i kommuner och regioner.

Behoven av välfärdstjänster kommer att fortsätta öka i takt med att befolkningen växer och blir äldre, samtidigt som många medarbetare går i pension. För att möta rekryteringsbehovet och trygga kompetensförsörjningen i välfärden behövs en välfungerande samverkan mellan kommuner, regioner och högskolor och en styrning och resurstilldelning till högskolan som i större utsträckning tar hänsyn till samhällets behov.

Vi ser i våra undersökningar att intresset för jobben i välfärden är stort bland unga. Samtidigt är det många studenter som inte tycker att utbildningarna förbereder dem i tillräcklig utsträckning, exempelvis när det gäller nya digitala verktyg och arbetssätt i förskolan, skolan, sjukvården och socialtjänsten. Att anställa studentmedarbetare är ett utmärkt sätt att stärka kopplingarna mellan högskolan och arbetslivet.

Genom studentmedarbetaravtalet kan studenter och arbetsgivare i kommuner och regioner bidra till att säkra kompetensförsörjningen i välfärden. Avtalet ger studenter möjlighet att prova på att arbeta i välfärdssektorn under studietiden, vilket ger dem relevant arbetslivserfarenhet. Samtidigt får kommuner och regioner möjlighet att visa upp sig som attraktiva arbetsgivare och tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Sedan avtalet om studentmedarbetare slöts 2014 har många arbetsgivare använt sig av avtalet för att knyta studenter närmare sina verksamheter. Men vi vill självklart att fler kommuner och regioner använder sig av möjligheterna som avtalet ger. Kartlägg vilka tjänster ni har behov av, utse en mentor som kan ge studenten handledning och utannonsera tjänsterna. Det är en viktig åtgärd för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

Niclas Lindahl, Förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner

Repliken är publicerad i Altinget den 20 mars 2020

Läs vidare

Sakkunnig

Vincent Paciello Lundvall
Förhandlare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR