Publicerad 1 oktober 2021
Debatt

Skolan är samhällets mittpunkt

Skolan är kommunernas största verksamhet och kärnan i det lokala samhället. Det går därför inte att prata om skolans styrning utan att samtidigt prata om demokrati och hur vårt samhälle hänger ihop.

Nu är utredningen om skolans huvudmannaskap igång och arbetar. Utredningen har fått uppgiften att ta ett stort och genomgripande grepp om skolans styrning och ledning. Inget arbete kunde väl vara viktigare. Alla vi som arbetar med skolans utveckling vill se en skola där eleverna lyckas bättre och där likvärdigheten mellan klassrum, skolor och olika huvudmän ökar.

Vi har stort förtroende för utredaren Thomas Persson. Han har gedigen erfarenhet av skolan, och kommer inte att ducka för de svåra frågorna. Flera områden har dock lämnats utanför utredarens uppdrag, däribland förskolan och vuxenutbildningen.

Om styrningen av skolan skulle förändras innebär det att skolans personal får byta arbetsgivare. Men utredningens uppdrag handlar enbart om de offentligt drivna skolorna. Detta trots att en förändrad styrning naturligtvis påverkar alla som arbetar i skolan oavsett huvudman.

Skolan är en av kommunernas största verksamheter och förändringar i ansvaret mellan kommunerna och staten skulle påverka mycket mer än skolans kärnverksamhet. Det påverkar möjligheten att se hela barnets situation. Det krävs många saker för att ett barn ska lyckas i livet, både i skolan och utanför. Det finns idag en röd tråd genom kommunens verksamheter – från förskolan, till grundskolan och vidare till gymnasieskolan. Här finns också socialtjänsten och kultur och fritid. Vad händer när den största komponenten bryts ut? Och vad händer med kommunerna när 45 procent av den verksamhet man ansvarar för försvinner?

På det sättet handlar utredningen om skolans styrning också om vilken roll skolan spelar i samhället. Skolan mitt i byn, som det sammanhållande kittet i samhället. Men om besluten flyttas så att de som bor i byn inte kan påverka, vad händer då med skolan? Och vad händer med byn? Med förtroendet för samhället? Hur kan medborgarna nå de som fattar besluten? När ett förändrat huvudmannaskap för skolan analyseras och förslag på en annan styrning diskuteras kan vi inte titta isolerat på skolan och dess byggnad. Det måste föras en diskussion om vad konsekvenserna blir för samhället och vårt demokratiska system.

Vi anser att utredningen bör få tilläggsdirektiv för att också titta på konsekvenserna av en förändrad styrning av skolan för vuxenutbildningen, förskolan och socialtjänsten, och för att se hur den lokala demokratin och medborgarnas möjlighet till inflytande påverkas. Frågor om demokrati och det lokala samhällets utveckling är för viktiga för att glömmas bort. Konsekvenserna kan bli stora, inte bara för barn och elever utan för hela samhället.

Mats Gerdau, ordförande i SKRs beredning för utbildningsfrågor

Kenneth Handberg, vice ordförande i SKRs beredning för utbildningsfrågor

Debattartikeln har publicerats i ett flertal regionala tidningar under september 2021.

Sakkunnig

Bodil Båvner
Utredare

Pressjour

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset