Publicerad 27 augusti 2020
Debatt

Så kan vi förena smittskydd med publika möten

En väg framåt som både skulle kunna säkra smittskyddet och samtidigt ge möjligheter till publika evenemang är att utgå från det regionala smittläget, skriver Anders Knape, ordförande för SKR.

Corona-pandemin har krävt snabba åtgärder i samhällslivet. Den 11 mars infördes ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 500 personer, vilket senare stramades åt till 50 personer. Samtidigt som detta har varit nödvändigt för att hindra smittspridningen, så har det varit ytterst tungt för landets kultur-, idrotts- och föreningsliv. Regeringens besked om att inom kort öppna upp för publikmöten inom dessa verksamheter är därför positivt men kräver eftertanke.

En väg framåt som både skulle kunna säkra – och än mer effektivisera – smittskyddet och samtidigt ge möjligheter till publika evenemang är att utgå från det regionala smittläget. Åtgärder kan då göras utifrån ett regionalt perspektiv. Regionerna med företrädare för det lokala smittskyddet kan då i samråd med Folkhälsomyndigheten bedöma smittläget, och skarpare lokala restriktioner kan vid behov införas i samverkan med länsstyrelserna. På så vis får vi smittskyddsåtgärder som kan tillämpas där de behövs bäst i landet och som alla bottnar i samma typ av bedömning. Det ger oss såväl en samlad nationell strategi för smittskyddet som goda planeringsförutsättningar för kultur- och idrottssektorn.

Ovanstående förslag innebär stora möjligheter för kultur och idrott att genomföra evenemang på ett säkert sätt, där skarpare lokala restriktioner kan införas snabbt vid behov utan att behöva slå så trubbigt som en nationell restriktion.

Såväl kommuner och regioner som aktörer inom kultur och idrott har stor vana av att flexibelt organisera större grupper av besökare. De har en god bild av vilka insatser som behövs och vad som gör skillnad. Det finns även lärande exempel att hämta från besöksnäringen i Sverige och verksamheter i andra länder om hur smittskydd kan förenas med publika aktiviteter.

SKR vill betona att smittskyddet är av överordnad prioritet. Det vi nu hoppas är att det går att hitta konstruktiva och innovativa vägar som åter öppnar Sveriges scener, arenor och mötesverksamheter med ett säkrat smittskydd. Dagens förbud om sammankomster med fler än 50 personer har haft en omedelbar och närmast förödande effekt på hela kultur- och idrottssektorn, nöjes- och evenemangsbranschen. De ekonomiska konsekvenserna är enorma och tusentals människor har förlorat sina jobb och inkomster.

Ett förbud mot större samlingar utgör även en kraftig begränsning av den demokratiska mötesfriheten. Att människor tillsammans tillåts samlas, tänka, resonera och fritt uttrycka sina åsikter är grundläggande för vår demokratis fortlevnad. Vi tar ofta detta för givet – samtidigt behöver vi ständigt värna dessa former. Möjligheten att samlas och använda de demokratiska rättigheterna är helt nödvändiga för landets invånare och demokratins utveckling.

Kultur, idrott och föreningsverksamhet är vitala för såväl demokrati som människors utveckling och rekreation, och bärs upp av både professionella och ideella krafter. De är också betydande uppdragsgivare till de egenföretagare som finns inom kulturella och kreativa näringar. Även barn och ungas delaktighet i kulturlivet har påverkats under våren, då en stor mängd kulturproduktioner för skola och barnomsorg har ställts in, och så även för produktioner på äldreboenden.

Under våren och sommaren har staten tillsammans med olika branscher på kort tid tagit fram konstruktiva förordningar och föreskrifter, bland annat för restaurangbesök. Nu är det kulturens och idrottens tur. Låt oss tillsammans titta på vilka möjligheter som finns som både tillåter publika verksamheter och minimerar risken för smittspridning. SKR är beredd att bidra till konstruktiva och långsiktigt hållbara lösningar.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner

Debattartikeln publicerades i Aftonbladet den 27 augusti 2020

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR