Publicerad 25 november 2020
Debatt

Replik: Tidningarnas ansvar att återvinna pappret

Demokrati och miljö ställs emot varandra när tidningsbranschen argumenterar för att slippa ansvaret för återvinning av tidningar. Det är både olyckligt och onödigt.

Frågan går att lösa utan att vare sig pressen, miljön eller kommunens invånare blir förlorare, men där de som producerar tidningspappret har ett fortsatt ansvar.

I Sverige har vi sedan 30 år en framgångsrik miljöprincip som innebär att förorenaren ska betala. Men nu vill regeringen lägga ansvaret och kostnaden för återvinning av tidningspapper på kommunerna eftersom tidningsbranschen har ekonomiska problem. Det handlar om en halv miljard kronor om året.

Vi är helt överens med de som vill värna en fri och levande fri press. Det är centralt för vår demokrati. Men det ska gå via presstödet. Det är inte den enskilde invånaren, som kanske inte ens valt att ha en tidning, som ska betala tidningarnas och reklamens återvinning via höjd hyra eller kommunalskatt.

Producentansvaret är ett av miljöpolitikens vassaste redskap. Det är därför allvarligt att regeringen sänder signaler om att det går att slippa producentansvaret och låta någon annan bekosta återvinningen. Risken finns att producenterna av papper kommer att använda ny skogsråvara istället för returpapper vid framställning av nytt tidningspapper, eftersom det kan bli billigare.

En fungerande återvinning kräver gedigna system. Att kommunerna skulle bygga upp en ny insamlingslösning för en sviktande bransch på ett år är både dyrt och orealistiskt. Det finns dessutom som bekant andra kostsamma och tidskrävande uppgifter under pandemin.

SKR och Avfall Sverige har under en längre tid fört fram behovet av en helhetslösning för hushållen av returpapper, matavfall och förpackningar. Det ska vara lätt att göra rätt. Innan ett nytt system ser dagens ljus behöver det nuvarande systemet ligga kvar. För att värna den fria pressen kan tidningarna behöva extra stöd under denna övergångstid. På så vis blir alla parter vinnare.

Staffan Isling, vd
Sveriges Kommuner och Regioner

Tony Clark, vd
Avfall Sverige

Repliken publicerades i Aftonbladet den 24 november 2020

Läs vidare

Sakkunnig

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR