Publicerad 8 juni 2021
Debatt

Naturskyddsföreningen slår dövörat till

Naturskyddsföreningen slår dövörat till i debatten om strandskyddet, skriver företrädare för SKR, LRF, Fastighetsägarna och Företagarna i en slutreplik.

Debattrepliken publicerades i Dagens industri den 8 juni 2021

I sitt svar på vår debattartikel (Di 31/5) visar Naturskyddsföreningen att den tar till sig av varken fakta eller argument. Istället använder sig organisationen av en halmdocka. Det hävdas i repliken att vi argumenterar för ett slopat strandskydd. Ingenstans har vi sagt att det är det vi vill.

Vi vill ha ett strandskydd som fungerar och är legitimt. Vi vill att regelverket både ska ge skydd till de stränder som är viktiga att skydda, och tillåta strandnära byggande i lägen där varken växt- och djurliv eller allmänhetens tillgång till stränder påverkas. Detta är fullt möjligt.

Sverige har, som sagt, väldigt mycket stränder. Hela 42 000 mil längs kust och sjöar – en sträcka motsvarande tio varv runt jorden. Det finns kommuner som till och med har fler sjöar och vattendrag än invånare. I många kommuner där det byggs knappt alls kan strandnära lägen vara de enda lönsamma, men planerade byggen får nej trots att strandskyddets syften inte påverkas.

Varje enskilt hus som byggs eller näring som utvecklas har stor betydelse för utvecklingen i de här kommunerna. Att Naturskyddsföreningen ifrågasätter detta visar att organisationen saknar förståelse för livet, vardagen och förutsättningarna på landsbygden och i glesbefolkade kommuner.

Vidare skriver Naturskyddsföreningen att Sverige har strandskyddet att tacka för att vårt land är relativt bra rustat att möta höjda vattennivåer till följd av klimatförändringarna. Vi instämmer i att det är viktigt att ta höjd för klimatrisker. Däremot hanteras klimatrisker av andra regelverk än strandskyddet. Med tanke på att Naturskyddsföreningen har denna missuppfattning, bör nog organisationen ta tillbaka sin skrivning om att regelverket är tydligt och enkelt att förstå. Vi – och även regeringen – lyssnar till kommuner, fastighetsägare och företagare när de säger att strandskyddet är invecklat.

Strandskyddets brister och dess hinder för samhällsutveckling var bakgrunden till att regeringen tillsatte utredningen om ett differentierat strandskydd. Utredningen hade i uppgift att ge ett förslag som förändrar regelverket i grunden. Dessvärre kom inte något sådant förslag. Men vi fortsätter vårt arbete för ett strandskydd som fungerar och låter hela landet leva och utvecklas. Vi ser säger gärna att Naturskyddsföreningen, istället för att polarisera, bidrar till att hitta en långsiktigt hållbar lösning.

Anders Knape, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Palle Borgström, ordförande, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Anders Holmestig, VD, Fastighetsägarna Sverige

Günther Mårder, VD, Företagarna

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR