Publicerad 7 mars 2020
Debatt

Facebook och Snap måste stoppa langningen till ungdomar

Det finns en mängd konton på Instagram och Snapchat med ett enda syfte: att langa alkohol till ungdomar. Vi är förvånade över att Facebook och Snap inte gör mer för att skydda ungdomar.

Porträtt av SKR:s VD Staffan Isling

Staffan Isling

Det räcker med att söka på olika kodord så dyker det upp ett stort antal så kallade ”hinkkonton”. Kontona riktar sig till ungdomar och alkohol erbjuds dygnet runt. Några av hinkkontona har flera tusen följare och man skickar enkelt ett direktmeddelande för att få köpa. Sedan körs alkoholen ut eller så möts man upp på en tågstation eller annan offentlig plats. Ungdomarna utsätts för stora risker ur flera aspekter: alkohol i alltför tidig ålder, okänt innehåll i flaskorna, och ibland även erbjudande om droger. Konsekvenserna av ungdomars drickande är allvarliga. En av de allvarligaste är den ökade våldsrisken. Berusade ungdomar löper ökad risk att drabbas av brott, övergrepp och olyckor. Ungdomars hjärnor tar mer skada av alkohol än vuxnas och därför löper de också större risk att bli alkoholberoende.

Vi som undertecknar den här artikeln är oroade över utvecklingen. De som langar alkohol till ungdomar via hinkkonton bryter mot alkohollagen eftersom det här handlar om olovlig försäljning av alkohol till minderåriga. Vi vet också att alkoholen ofta smugglas in och att det finns kopplingar till kriminella nätverk som bedriver organiserad brottslighet. Nyligen rapporterades det i media om ett tillslag där Tullverket hittade 8 000 liter smugglad alkohol som var tänkt att säljas till ungdomar via sociala medier.

En annan allvarlig aspekt är att det dessutom ofta är ungdomar som säljer smuggelspriten.

Det är hög tid att dessa verksamheter upphör. Den mest effektiva och kraftfulla åtgärden är att Facebook och Snap stänger dessa konton innan de ställer till med ännu större skada för unga människor. Det är anmärkningsvärt att man väljer att blunda för riskerna, och inte bryr sig om att ungdomar far illa. Man förlitar sig på att användarna ska anmäla misstänkt innehåll, för att de sedan ska granska och ta bort kontot om det strider mot reglerna. Den passiva hållningen räcker inte menar vi.

Det har också framkommit att det via Facebooks annonsverktyg går att söka fram målgruppen 13-17-åringar med intresse för ”vin”, ”öl”, och ”getting drunk”, där Facebook hittar 82 000 personer. Facebook identifierar alltså här minderåriga som alkoholintresserade (DN, 191227).

Även detta är anmärkningsvärt och visar att företaget inte tar sitt ansvar när det gäller alkohol och unga.

Menar Facebook och Snap allvar med att ta ansvar så måste de tillsätta egna resurser för att ta bort dessa langningskonton och införa rutiner som hindrar att nya konton öppnas. Den här olagliga verksamheten måste stoppas - det handlar om våra ungdomars hälsa, välbefinnande och säkerhet.

Magdalena Gerger, vd Systembolaget
Fredrik Holmberg, vikarierande generaltulldirektör Tullverket
Staffan Isling, vd Sveriges Kommuner och Regioner

Artikeln publicerades i Aftonbladet Debatt den 7 mars 2020.

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR