Publicerad 1 juli 2021
Nyhet

Överenskommelse om vaccinering av barn och ungdomar

Regeringen och SKR har träffat en ändringsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19 under 2021.

Beslutet innebär bland annat att regionerna får ersättning för skyndsam vaccination för barn och ungdomar som rekommenderas vaccination av Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att rekommendera vaccinering från det året man fyller 16 år samt för barn med vissa medicinska tillstånd i åldrarna 12–15 år. Med anledning av detta finns behov av att uppdatera ansvars- och kostnadsfördelningen mellan staten och SKR för genomförandet av vaccinationer mot covid-19.

Ändringsöverenskommelsen innebär bland annat att även de barn och ungdomar som rekommenderas vaccination ska vaccineras skyndsamt, kostnadsfritt och att vaccinationerna ska registreras i det nationella vaccinationsregistret.

Den schablonersättning som parterna tidigare har enats om ska utgå även för vaccinering av barn och ungdomar.

Vaccineringen ska fortgå till dess att samtliga personer i befolkningen som av Folkhälsomyndigheten rekommenderas vaccination har erbjudits det.

Fakta

Bakgrund till ändringsöverenskommelsen

Den 8 december 2020 ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021.

Överenskommelse vaccinering covid-19 (PDF, nytt fönster)

Den 1 april ingick staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en ändringsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021, med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin.

Ändringsöverenskommelse om genomförande vaccinering mot covid-19, 2021, med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin (PDF, nytt fönster)

Sedan slutet av maj finns ett vaccin mot covid-19 godkänt av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) från tolv års ålder. Vaccinet har tidigare varit godkänt för användning från sexton års ålder. Den 22 juni presenterade Folkhälsomyndigheten rekommendationer gällande vaccinationer av personer under 18 år.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR