Publicerad 22 april 2021
Nyhet

Ökad nöjdhet med kommunernas företagsservice

Den positiva utvecklingen håller i sig i SKR:s Öppna jämförelser av företagsklimatet. Företagare fortsätter att uppge en ökad nöjdhet med kommunernas service.

Michaela Stenman

Michaela Stenman

Mätningen av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen har nu genomförts för åttonde gången sedan 2010. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat vid varje mätning. I år ökar NKI-värdet från 73 till 74 av 100 möjliga. Resultatet innebär att företagare generellt sett är nöjda med den service kommunerna ger dem.

- Det är glädjande att omdömena fortsätter att bli allt bättre. Bra företagsservice bidrar till ett bra lokalt företagsklimat och därmed också till ökad tillväxt, säger Michaela Stenman, tf sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det här är också första året som ingen av de 60 kommuner som har fler än 40 000 invånare får ett lågt betyg, det vill säga lägre än 62.

Nöjdheten ökar mest inom bygglov

Bygglov är det myndighetsområde där företagares nöjdhet ökar mest. NKI-värdet för bygglov har tidigare inte ökat i samma takt som för de övriga myndighetsområdena, men ökar nu på ett år från 64 till 66, vilket motsvarar klart godkänt. Området serveringstillstånd minskar med en enhet till NKI 75.

- Coronapandemin tycks inte ha haft någon generell påverkan på resultaten. Förändringarna i resultaten är överlag små. Däremot har antalet ärenden minskat påtagligt. Särskilt inom serveringstillstånd där minskningen är 30 procent. Resultatet på det här området ska därför tolkas med viss försiktighet, säger Michaela Stenman.

För första gången mäts nöjdhet inom upphandlingar

För första gången mäts nu också företagares nöjdhet med kommunernas service inom upphandlingar. Kommunerna tilldelas ett NUI-värde (Nöjd upphandlings-index). Värdet redovisas separat och påverkar inte en kommuns genomsnittliga NKI-värde. Kommunerna tilldelas ett knappt godkänt resultat, NUI 63. En viktig skillnad mellan de områden som ingår i den ordinarie undersökningen och upphandling är att företagarna värderar kompetens och information högt inom upphandling, medan effektiviteten är det klart viktigaste serviceområdet för de övriga sex myndighetsområdena.

Kommuner med högst NKI-värde

Boden, NKI 86

Torsby, NKI 86

Höganäs, NKI 85

Större kommuner med högst NKI-värde

Trollhättan, NKI 82

Kalmar, NKI 81

Upplands-Väsby, NKI 80

Kommuner med högst NUI-värde (upphandling)

Klippan, NUI 74

Strängnäs, NUI 72

Täby, NUI 70

Fakta

Drygt 29 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 189 kommuner och 13 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

I den nya delen av mätningen som handlar om upphandlingar deltog nästan 3 000 företagare fördelat på 35 kommuner.

Mätningen genomförs i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA).

När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.

Läs vidare

Sakkunnig

Jan Torege
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.