Publicerad 14 maj 2021
Nyhet

Oförändrad prognos för vaccination mot covid-19

Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognos bedöms alla vuxna, samt barn som rekommenderas vaccination, även fortsättningsvis ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 5 september.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och regeringen presenterade den 1 april 2021 en ändringsöverenskommelse avseende vaccination mot covid-19. Överenskommelsen innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten var fjortonde dag, för parternas räkning, tar fram en uppdaterad prognos för när leveranserna medger att alla i målgruppen kan ha erbjudits minst en dos vaccin. Prognosen baseras på läkemedelsbolagens aviserade leveranser och stäms av med SKR och Socialdepartementet innan den fastställs och publiceras.

Målsättningen är att alla personer som bor i Sverige och som är 18 år och äldre, samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning anses bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19 (för de vaccin som kräver två doser). Därefter ska en andra dos ges enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef hälso- och sjukvårdsfrågor

Pressjour

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset