Publicerad 21 april 2022
Nyhet

Ny Öppna jämförelser om kommunernas företagsservice

I dag publicerar SKR en ny Öppna jämförelser om företagsklimatet i kommunerna. Företagare fortsätter att uppge en hög grad av nöjdhet med kommunernas service.

Michaela Stenman

Michaela Stenman

Mätningen av hur nöjda företagare är med kommunernas service inom myndighetsutövningen har nu genomförts för nionde gången sedan 2010. Kommunernas genomsnittliga NKI-värde (NKI: Nöjd kund-index) har ökat i varje mätning sedan undersökningarna inleddes, men är i år för första gången oförändrat. Ett genomsnittligt NKI-värde på 74 av 100 möjliga indikerar att företagare i huvudsak är nöjda med den service som kommunerna erbjuder.

− Med ett livskraftigt lokalt näringsliv kan man skapa fler arbetstillfällen och en starkare grund för skatteintäkter. Det näringslivsfrämjande arbetet är av stor betydelse för att skapa attraktiva och hållbara kommuner och regioner, säger Michaela Stenman, sektionschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Öppna jämförelser Företagsklimat mäter sex myndighetsområden; brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Trots ett oförändrat totalt NKI-värde, så har NKI för brandskydd och markupplåtelse ökat med en enhet och serveringstillstånd med två enheter.

99 kommuner förbättrade sitt NKI resultat jämfört med föregående år, medan 80 kommuner fick ett försämrat resultat. Kalix är en av de kommuner som förbättrat sitt resultat mest och hamnar på andra plats, jämfört med förra årets 114:e placering i rankingen.

Sedan år 2020 har området upphandling tillkommit i undersökningen. Detta område mäts dock separat från den övriga undersökningen. Resultaten presenteras här som NUI-värden (nöjd-upphandlings-index). Det totala NUI-resultatet uppgick till 63 och är även det oförändrat jämfört med föregående år.

Kommuner med högst NKI-värde

 • Boden, NKI 88
 • Kalix, NKI 86
 • Höganäs, NKI 86

Större kommuner med högst NKI-värde

 • Nacka, NKI 83
 • Lidingö, NKI 82
 • Järfälla, NKI 82

Kommuner med högst NUI-värde (upphandling)

 • Falkenberg, NUI 74
 • Oxelösund, NUI 73
 • Haparanda, NUI 71

Fakta

Nästan 33 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 198 kommuner och 11 förbund/gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen.

I den nya delen av mätningen som handlar om upphandling deltog drygt 5 000 företagare fördelat på 57 kommuner.

Mätningen genomförs i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA).

När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.

Med större kommun avses kommun med fler än 40 000 invånare.

Läs vidare

Sakkunnig

Jan Torége
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.