Publicerad 30 april 2021
Nyhet

Justerad prognos för vaccination mot covid-19

Enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade prognos bedöms alla vuxna, samt barn för vilka vaccination rekommenderas, ha erbjudits minst en dos vaccin senast den 5 september.

Foto

Marie Morell och Lena Hallengren

– Vaccinationen pågår för fullt ute i regionerna, men på grund av att användningen av Janssens vaccin har pausats behöver vaccinprognosen justeras. Samtidigt är det glädjande att notera att mer än 80 procent av alla över 65 års ålder nu fått en första dos vaccin, tre veckor snabbare än utsatt datum, säger socialminister Lena Hallengren.

– Regionerna har en hög vaccinationskapacitet och vaccineringen går snabbt framåt i alla regioner som nu vaccinerar i fas 3. Vaccinationstakten ökar vecka för vecka. Det är leveranserna och rekommendationerna kring hur vaccinerna ska användas, som avgör tempot, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Anledningen till att den tidigare prognosen, 15 augusti, justeras beror främst på att Folkhälsomyndigheten har rekommenderat fortsatt paus i användningen av Janssens vaccin för hela befolkningen

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade den 1 april en ändringsöverenskommelse avseende vaccination mot covid-19. Överenskommelsen innebär bland annat att Folkhälsomyndigheten var fjortonde dag, för parternas räkning, tar fram en uppdaterad prognos för när leveranserna medger att alla i målgruppen kan ha erbjudits minst en dos vaccin. Prognosen baseras på läkemedelsbolagens aviserade leveranser och stäms av med SKR och Socialdepartementet innan den fastställs och publiceras.

Målsättningen är att alla personer som bor i Sverige och som är 18 år och äldre, samt personer under 18 år som efter individuell medicinsk bedömning anses bör vaccineras, så skyndsamt som möjligt ska kunna erbjudas en första dos vaccin mot covid-19 (för de vaccin som kräver två doser). Därefter ska en andra dos ges enligt det dosintervall Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR