Publicerad 12 januari 2022
Nyhet

God kapacitet att vaccinera med en tredje dos

Regionerna har beredskap och kapacitet att vaccinera mot covid-19 med fem månaders intervall mellan andra och tredje dosen.

Emma Spak.

Emma Spak.

Folkhälsomyndigheten gav i dag besked att dosintervallet mellan den andra och tredje vaccindosen mot covid-19 ändras till fem månader för alla över 18 år. Beskedet innebär att ytterligare nästan 1 miljoner invånare kommer bli aktuella för en tredje vaccindos nu.

– Vaccinationstakten är hög och regionerna har god beredskap och kapacitet för att kunna vaccinera alla vuxna med en tredje dos efter fem månader när det nu är medicinskt motiverat. Men då många personer samtidigt kommer blir aktuella för en tredje dos nu kommer inte alla att kunna vaccineras direkt, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sedan tidigare är regionernas samlade bedömning att de kan vaccinera omkring 450 000 personer i veckan med en tredje dos. Därutöver finns kapacitet att vaccinera såväl barn som vuxna med en första och andra vaccindos.

Inför beslutet har Folkhälsomyndigheten haft en god dialog med regionerna. Beskedet i dag innebär att alla regioner kan nyttja sin kapacitet till fullo, fylla sina vaccinationstider och fortsätta vaccinera i ett högt tempo. Vid behov kan kapaciteten också ökas ytterligare.

Det krävs dock god framförhållning för att kunna skala upp vaccinationskapaciteten och alla invånare som fått sin andra dos för mer än fem månader sedan kommer inte att kunna få en vaccinationstid direkt. Kapaciteten i dag är planerad utifrån ett dosintervall på sex månader för alla mellan 18-64 år.

– Regionerna har under hela vaccinationsarbetet visat på stor flexibilitet för att möta ändrade rekommendationer och besked. Den största utmaningen framöver handlar trots allt om öka vaccinationsviljan. Alla som blir erbjudna en tredje dos behöver se till att vaccinera sig så snart som möjligt. Samtidigt behöver ännu fler personer ta sin första och andra dos, säger Emma Spak.

Fakta

Hittills har regionerna gett över 18 miljoner doser vaccin mot covid-19, varav knappt 2,8 miljoner doser som dos 3. 81 procent av alla över 65 år fått tre doser vaccin mot covid-19. 34 procent av alla över 18 år har fått tre doser vaccin. Källa: Folkhälsomyndigheten

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR