Publicerad 28 december 2021
Nyhet

Feriejobb för unga viktig insats för framtida arbete

Pandemisommaren 2021 innebar utmaningar vad gäller tillgången på feriejobb i kommuner och regioner. Trots det erbjöds 72 200 ungdomar ett feriejobb, vilket var fler än föregående år.

Roy Melchert, sektionschef SKR

Roy Melchert

– Utifrån de begränsningar som kom av Covid-19 har kommuner och regioner lyckats erbjuda ett stort antal feriejobb för ungdomar sommaren 2021, säger Roy Melchert, chef för sektionen för arbetsmarknadsfrågor på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Enligs SKRs rapport Feriejobb för ungdomar – sommaren 2021 erbjöd kommuner och regioner cirka 72 200 ungdomar ett feriejobb. Samtidigt var söktrycket betydligt större; 128 600 sökte ett feriejobb inom de kommuner som svarat på enkäten och cirka 11 000 inom regionerna.

Kommunerna erbjöd 4 000 fler platser 2021 jämfört med sommaren 2020 och regionerna redovisar en minskning med cirka 600 platser. Minskningen i regionerna kan förklaras av att de möjliga arbetsuppgifter för ungdomar även i år kraftigt begrän­sades utifrån läget med Covid-19.

– Unga som inte har haft feriejobb har ett sämre utgångsläge på arbetsmarknaden. De erfarenheter och kontakter som feriejobb ger är viktiga och därför behövs satsningar även framöver, säger Roy Melchert.

Under 2021 erbjöd regeringen kommunerna att ta del av statsbidrag gällande arbete för ungdomar. 180 miljoner kronor avsattes till sommarjobbs­satsningen och 200 miljoner kronor till Jobb för unga. SKR:s enkät visar att av det totala antalet feriejobb finansierades cirka 12 700 av sommarjobbssatsningen. Kommuner och regioners lönekostnader för feriejobb är cirka 570 miljoner kronor.

– Ungdomars möjlighet till feriejobb är prioriterat hos kommuner och regioner. Regeringens satsningar är bra, men vi ser gärna en större långsiktighet och förutsägbarhet. Nu aviseras satsningen sent, vilket skapar onödigt korta planeringsförutsättningar för kommuner och regioner, säger Roy Melchert.

Fakta om enkäten om feriearbete

  • Enkäten har skickats till samtliga kommuner och regioner och har besvarats av 97 procent av kommunerna och av 95 procent av regionerna.

Läs vidare

Sakkunnig

Per Överberg
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR