Publicerad 18 oktober 2021

Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk
och i samverkan (SOU 2021:59)

SKR ser positivt på en långsiktig strategisk satsning mot tillgänglighet i samverkan, men upplever att utredningen saknar en målbild för vad förbättrad tillgänglighet egentligen innebär. Det är väsentligt att det finns en gemensam målbild för arbetet med tillgänglighet, då ökad tillgänglighet inte bara handlar om att minska vårdköer,
det omfattar insatser i hela organisationen för att nå en god och jämlik vård. Målbilden för tillgänglighet ska tas fram tillsammans regionerna.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR