Publicerad 2 februari 2018

Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription – SOU 2017:84

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR