Publicerad 21 november 2016

Till sista utposten – en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR