Publicerad 16 mars 2018

Stärkt skydd för valhemligheten

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR