Publicerad 18 april 2021

Riskskatt för vissa kreditinstitut (Fi2020/0725/S1)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR