Publicerad 21 april 2021

Remisspromemoria om möjlighet till betyg från årskurs 4 - efter försöksverksamheten

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) konstaterar att skolhuvudmannens ansvar
för skolan resultat och en likvärdig bedömning inte kommer att förändras av
remisspromemorians förslag, vilket gör SKR anser att det även fortsatt bör vara
huvudmannen, inte rektorn, som ska besluta om betyg i årskurs 4 ska ges eller ej.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset