Publicerad 14 september 2021

Remiss av EU-kommissionens förslag ReFuelEU Aviation

Rapporten tar i upp frågan om att skapa EU-gemensamma förutsättningar för hur flygbränsle ska hanteras. Kansliets förslag är att förbundet lämnar synpunkter till Regeringen inför den kommande förhandlingen i Rådet kring ReFuel Aviation. Kansliet föreslår att Sverige förhandlar om en EU-gemensam inriktning kring Flygbränsle samt driver utvecklingen både inom EU och globalt.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset