Publicerad 14 september 2018

Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR