Publicerad 26 april 2021

Översyn av riktlinjer för TEN-T

EU-kommissionen genomför ett öppet samråd och ger då berörda parter möjlighet att delta i samrådet genom att svara med ett yttrande. Samrådet handlar EU:s riktlinjer för det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, på grund av att förordningen för TEN-T ska revideras under 2021.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset