Publicerad 26 april 2021

Översyn av riktlinjer för TEN-T

EU-kommissionen genomför ett öppet samråd och ger då berörda parter möjlighet att delta i samrådet genom att svara med ett yttrande. Samrådet handlar EU:s riktlinjer för det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, på grund av att förordningen för TEN-T ska revideras under 2021.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR