Publicerad 1 april 2021

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Läkemedelsförmånen 2021

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 29 januari 2021 beslutat

  • att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m m år 2021, samt
  • att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen.
Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset