Publicerad 1 april 2021

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om Läkemedelsförmånen 2021

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 29 januari 2021 beslutat

  • att för sin del godkänna överenskommelsen med staten om statens bidrag till regionerna för kostnader för läkemedelsförmånerna m m år 2021, samt
  • att i en skrivelse informera regionerna om överenskommelsen.
Ladda ner överenskommelsen (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset