Publicerad 18 april 2021

Överenskommelse avseende ökad nationell testning för covid-19, 2020

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 11 juni 2020 beslutat att godkänna bifogat förslag till överenskommelse mellan staten och SKR om ökad nationell testning för covid-19, 2020 att godkänna bifogat förslag till rekommendation avseende egenavgift vid serologisk testning avseende covid-19, samt att anse båda besluten omedelbart justerade för skyndsam kommunikation till medlemmarna

Ladda ned överenskommelsen

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset