Publicerad 18 april 2021

Öppet EU-samråd angående utvärderingen av EU:s transportpolitik 2011-2018 och ny EU-strategi för hållbar och smart mobilitet

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR