Publicerad 13 oktober 2017

Mikroplaster - källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR