Publicerad 15 april 2016

Kroppsbehandlingar – Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR