Publicerad 17 november 2017

Konsultation i frågor som rör det samiska folket

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR