Publicerad 15 december 2017

Kommunal tillstyrkan av vindkraft

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR