Publicerad 2 september 2016

Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning (2015:25)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR