Publicerad 18 april 2021

Gymnasie- och gymnasiesärskoleutbildning med specialidrott

SKR är väl medvetet om att det finns problem med dagens system med dels riksidrottsgymnasier och dels nationellt godkända idrottsutbildningar. Förbundet anser dock inte att de är så omfattande att det motiverar att det görs så omfattande förändringar som föreslås promemorian.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset