Publicerad 17 november 2018

God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR