Publicerad 17 september 2021

Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)

Betänkandet tar i huvudsak flera stora förändringar inom överförmyndarområdet där bland annat överförmyndarverksamheten får fler uppgifter och verktyg. Från förbundets perspektiv föreslås flera stora ingripanden i det kommunala självstyret vilket kommenteras i remissyttrandet. SKR har länge begärt ett totalt omtag av lagstiftningen medans utredningen fortsätter på spåret att ”lappa och laga”. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom merparten av utredningens förslag.

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset