Publicerad 18 april 2021

Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR